Vítejte

Aktuálně

Vážení účastníci národní konference,

již ve středu 25.9.2019 začínáme a velice se na Vás těšíme. Dovolte nám, abychom Vám podali krátké organizační informace.

Registrace: budou probíhat každý den od 8 do 18 hod., u turniketů, vedle vstupu do Fakulty stavební ČVUT, po levé straně.

Po registraci obdržíte visačku, na základě které budete vpuštěni do přednáškových místností, na coffee break a raut.

Časový harmonogram a program konference je ke stažení zde.

V případě nejasností, dotazů volejte prosím:

Mgr. Karel Vach ml. tel.: +420 774 502 524, nebo e-mail: vach@phedcs.com .

Informace pro účastníky semináře S6:  Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek: vstup na tento seminář je možný pouze na základě Vaší přihlášky na e-mail bim@agentura-cas.cz .

Seminář je pořádaný Českou agenturou pro standardizaci.Za technickou skupinu ISPRS TC V/WG7 spolupředsedající a hlavní organizátor:

Ing. Karel Vach, CSc.
http://www.phedcs.com/

Oficiální pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na národní konferenci, kterou organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects ve spolupráci s PHEDCS, zapsaný ústav (Photogrammetry Education Constructions Institute) a firmou Auletris spol.s r.o., v návaznosti na mezinárodní konferenci. Příprava konference probíhá v úzké spolupráci s kvestorem ČVUT v Praze, Ing. Jiřím Boháčkem.

Národní konference MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019 se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě bude probíhat ve dnech 25.9. – 26.9.2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Současně s konferencí se uskuteční výstava předních firem a společností v atriu fakulty.

Národní konference je zaměřena na aktuální problémy digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě a na připravované legislativní a organizační změny:

  • digitalizace stavebního řízení,
  • novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.),
  • současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení, praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií,
  • digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí.

Semináře jsou členěny do 6 bloků (S1, S2, S3, S4, S5 a S6), a jsou určeny pro pracovníky stavebních úřadů, realitní kanceláře, developery, banky, velké vlastníky a správce inženýrských sítí, stavební a projekční firmy a profesně pro stavební techniky a inženýry, architekty, zeměměřické inženýry, právníky a obecně pro všechny, které výše uvedená problematika zajímá.

Srdečně Vás zveme k účasti na této konferenci.

Za technickou skupinu ISPRS TC V/WG7 spolupředsedající

Ing. Karel Vach, CSc.
http://www.phedcs.com/

Záštitu nad konferencí převzala ministryně MMR ČR Ing. Klára Dostálová a předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře

Partneři konference a odborní garanti: FSv ČVUT v Praze, SŽDC, ŘSD, Odborná rada pro BIM (czBIM), Česká agentura pro standardizaci (ČAS),  ČEPS a.s.,

Hlavní sponzoři konference: PRAGOPROJEKT a.s., PREdistribuce a.s., ČEZ Distribuce a.s., E.ON

Sponzoři konference: ČEZ ESCO, Pražské Kolektory a.s., GEPRO spol. s.r.o., GRID a.s., Exact Control System a.s.