GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

PHEDCS zapsaný ústav a Auletris s.r.o. jsou pořadateli konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019 a jako takoví jsou i správcem Vašich osobních údajů poskytnutých jednak v přihlášce na konferenci, jednak v rámci účastnické platby.
Na základě Vaší registrace na tuto konferenci zpracováváme Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, přezdívka, rok narození, stát, město, telefonní číslo, emailová adresa. Účelem zpracování těchto Vašich osobních údajů je evidence přihlášených účastníků a plnění smlouvy o poskytování objednaných služeb v rámci účasti na konferenci. Rok narození účastníka je využíván pro odlišení účastníků se shodným jménem, přičemž tento anonymizovaný údaj bude dále využit i pro statistické účely. Pořadatel Vámi poskytnuté osobní údaje účinně vymaže do tří měsíců od skončení konference.
Pořadatel také zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a číslo bankovního účtu po dobu pěti let počínajících od konce účetního období roku 2019, a to za účelem plnění evidenčních povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tyto osobní údaje pr zpracovává také společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, která je smluvním partnerem pořadatele pro poskytování platebních služeb
Kromě výše uvedených osobních údajů D2240 přístupem na weby:www.mvpbim2019.czwww.phedcs.comshromažďujeme i Vaší IP adresu, která je zpracovávána technickými cookies (malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek) našeho webu a také službou Google Analytics společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Pořadatel na webové stránce užívá funkci anonymizace IP adres ve službě Google Analytics. Tím se Vaše IP adresa uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem ke Googlu v USA zkrátí. Jen ve výjimečných případech se přenáší nezkrácená IP adresa na server Google v USA a je krácena až tam. Více informací o zacházení s osobními údaji uživatelů v Google Analytics naleznete v Prohlášení k ochraně osobních údajů Googlu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=cs&ref_topic=2919631
Shromažďování osobních údajů společností Google Analytics je možné zamezit i prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče – správy cookies. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě omezení cookies možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Námi shromážděná cookies jsou automaticky mazána vždy po 30 dnech.