Místo konání

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6