Program

Mezinárodní konference

Program mezinárodní konference je k dispozici zde.

Národní konference

Tabulkový program národní konference je k dispozici zde: Program

Podrobný program je k dispozici zde.

Program přednášek národní konference:


Seminář S1: Stavby v informačních systémech veřejné správy
Datum konání: 25. 9. 2019 – 14:00-18:00


 • Michal Souček. Digitální technická mapa ČR (DTM ČR),
 • Ing. Jiří Formánek. Registr územní identifikace adres a nemovitostí,
 • Ing. Jaroslav Holý. Stavby v katastru nemovitostí,
 • JUDr. Daniela Šustrová, L.M. Byty v katastru nemovitostí.
  mezera

Seminář S2: BIM pro investory
Datum konání: 25. 9. 2019 – 9:00-13:30


 • Ing. arch. Petr Vaněk. Metoda BIM pohledem investora.
 • Jaroslav Nechyba. Plán vládní „Koncepce BIM 2022“ a praktické pojednání o datovém standardu stavebnictví a českém smluvním standardu.
 • Ing. Martin Sirotek. Zkušenosti s BIM v rámci projektové přípravy liniových staveb.
 • Marek Michna. Projektování liniových staveb a mostů pohledem statika.
 • Pavel Lacina. BIM data a jejich hodnota.
 • Ivo Vykydal. Zavádění metody BIM pro dopravní stavby.
 • Petr Provazník. Využívání metody BIM u SŽDC – postup implementace a pilotní projekty.
 • Ing. Josef Šejnoha. Pilotní projekty BIM u ŘSD ČR.
 • Lukáš Kutil, Marek Přikryl. Automatizace výpočtu 3D modelu stavby pro realizaci zakázek oprav silnic.
 • Ing. Valentýn Avramov. Využití BIM v praxi při přípravě a realizaci projektu pro Novou Radnici Prahy 12.
 • ČSRES. Projekty a zkušenosti se zaváděním BIM.
 • prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. Krátký úvod do prezentace BIM ve vodohospodářské hale.

 Vodohospodářská hala

 • prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. Prezentace BIM ve vodohospodářské hale.
  mezera

Seminář S3: Digitální pasport komunikací a moderní mapovací  systém pro tvorbu DTM ČR
Datum konání: 25. 9. 2019 – 10:00-12:00


Uzavřený seminář firmy GRID a.s.

 • Odborné přednášky Ing. Zdeňka Štefky,  Ing. Ladislava Jasenovského a Ing. Petra Borového.
  mezera

Seminář S6: Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek
Datum konání: 25. 9. 2019 – 14:00-18:00


 • Odborné přednášky: Jaroslav Nechyba, JUDr. Lukáš Klee, PhD., LL.M., MBA

Názvy projednávaných diskuzních témat: Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví aktuálně. Český standard smlouvy pro výstavbu. Smlouvy a BIM – BIM protokol. Zadávání veřejných zakázek a BIM. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek.
mezera


Seminář S4: Digitalizace stavebního řízení
Datum konání: 26. 9. 2019 – 9:00-14:00


 • Bc. Václav Nebeský, Mgr. Zdeněk Zajíček. Digitalizace stavebního řízení.
 • Ing. Karel Štencel. Novelizace Zeměměřického zákona ve vazbě na digitální technickou mapou ČR (DTM ČR).
 • Ing. arch. Eva Mikulová. Přehled změn v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
 • Jaroslav Nechyba. Organizace, realizace a plán vládní Koncepce BIM 2022.
 • Ing. Ivana Jakoubková, Mgr. Jana Janečková. Informace z rozhodovací praxe stavebních úřadů.
 • ČSRES. Zásadní pohledy a zkušenosti velkých vlastníků a investorů se stavebním řízením v ČR.
 • Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. Digitální technická mapa ČR.
 • Ing. Ladislav Jasenovský. Praktické zkušenosti k poskytování informací ke stavebnímu řízení.
 • prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. Krátký úvod do prezentace BIM ve vodohospodářské hale.

Vodohospodářská hala

 • prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. Prezentace BIM ve vodohospodářské hale.
  mezera

Seminář S5: Digitalizace stavebního řízení a BIM
Datum konání: 26. 9. 2019 – 15:00-17:30


Uzavřený VIP seminář

 • Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK. Zkušenosti s více než 20letou realizací  digitálního katastru nemovitostí, problematika údržby dat a jejich obnova, spolupráce s ostatními složkami státu, RÚIAN,  spolupráce v rámci navrhované struktury „nový portál stavebníka“, DTM ČR.
 • Ing. Martin Janeček, Ministerstvo dopravy, odbor strategie. Témata procesu přípravy staveb v rezortu MD, návrhy na urychlení přípravy staveb, spolupráce veřejného a soukromého sektoru u dopravních staveb.
 • Bc. Václav Nebeský, náměstek člena vlády MMR, Mgr. Zdeněk Zajíček (prezident ICT UNIE). Digitalizace stavebního řízení.